Відділ технічної документації

Відділ технічної документації (ВТД) розробляє технічні описи на набори меблів та окремі вироби, які є технічним паспортом на продукцію.

Для забезпечення контролю та захисту споживчого ринку від неякісної продукції', підвищення її конкурентоспроможності, на виконання Указу Президента України від 32.02.2001 р. №111/2001 "Про заходи щодо підвищення якості вітчизняної продукції" наказом Мінпромполітики України від 10.01.2002 р. № 11 було створено Українську дизайн-ергономічну Раду з меблів (УДЕР) та експертну комісію (ЕК) Української дизайн-ергономічної ради з меблів, до складу якої увійшли провідні фахівці інституту.

За цим наказом ЗАТ "Український інститут меблів" організовує роботу Ради через експертну комісію та веде реєстрацію всіх затверджених технічних описів меблів, незалежно від підпорядкування підприємств, що їх виготовляють.

Використовуючи накопичений величезний банк даних ВТД виконує:

  • проектування нових взірців меблів різного функціонального призначення усіх сегментів ринку меблів;
  • підбір асортименту конкурентоспроможної продукції;
  • розробку технічної документації на вироби побутових та адміністративних меблів, в т. ч. технічних описів, які є одним із основних документів для постановки продукції на виробництво відповідно до ГОСТ 15.009-91 Система разработки и постановки продукции на производство. Товары культурно-бытового и хозяйственного назначения