Науково-технічний випробувальний центр меблів (НТВЦМ)

Науково-технічний випробувальний центр меблів (НТВЦМ) — спеціалізований центр, обладнаний стендами для проведення фізико-механічних випробувань усіх видів меблевих виробів та акредитований на технічну компетентність у Системі сертифікації УкрСЕПРО.

Національне агенство з акредитації України видало НТВЦМ Атестат акредитації № UA 6.001.T.137.

НТЦВМ виконує для підприємств та організацій такі роботи:

 1. комплексні випробування матеріалів та меблевих виробів (кваліфікаційні, періодичні, типові та сертифікаційні ) на відповідність вимогам міждержавних стандартів, у т.ч.

  • ГОСТ 16371-93 Мебель. Общие технические условия;

  • ГОСТ 19917-93 Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия;

  • ГОСТ 22046-89 Мебель для учебных заведений. Технические условия;

  • ГОСТ 15.009-91 Система разработки и постановки продукции на производство. Товары культурно-бытового и хозяйственного назначения

  • інших нормативних документів;

 2. розробку технологічних режимів та процесів личкування та опорядження лакофарбовими матеріалами різних видів конструкційних матеріалів стосовно до умов, існуючого устаткування та обладнання, з наданням практичної допомоги на підприємстві;
 3. випробування та оцінку меблевих лакофарбових, личкувальних матеріалів, декоративних паперів, просочувальних сумішей, опоряджених поверхонь, ламінованих плит, декоративних паперовошаруватих пластиків на відповідність їх вимогам груп поверхонь ( високостійка, стійка, низькостійка) згідно з ГСТУ 13-006-94 Покриття захисно-декоративні на меблевих виробах з деревини та деревнихматеріалів. Класифікація, позначення та методи контролю для різних видів поверхонь ( робочі, фасадні, лицьові та ін.);
 4. розробку технологічної частини проекту, техніко-економічного обгрунтування щодо створення нових або модернізації діючих опоряджувальних виробничих ділянок, з підбором устаткування та матеріалів для опорядження меблів, виготовлення та застосування декоративних плівок на основі просочених паперів та ін.;
 5. розробку нормативно-технічної документації щодо личкувальних, лакофарбових матеріалів, захисно-декоративних покриттів на меблях, державних та галузевих стандартів, технічних умов;
 6. санітарно-хімічні дослідження матеріалів для виготовлення меблів та меблевих виробів в кліматичних камерах та підготовка комплекту документації в Міністерство охорони здоров'я України для отримання Гігієнічного висновку на матеріали або меблеву продукцію;
 7. абонементне інформаційне обслуговування підприємств з стандартизації продукції меблевої та деревообробної галузі:

  • забезпечує інформацією про наявність нормативної документації (НД) (технічні умови, керівні нормативні документи, галузеві стандарти України, державні стандарти України та міждержавні стандарти, а також відомості про зміни, відміну,продовження чи обмеження терміну чинності зазначених категорій нормативної документації);

  • надає попереджувальну інформацію щодо розробки нових НД, строків надання чинності та перенесення терміну впровадження;

  • забезпечує доукомплектування копіями НД;

 8. проведення семінарів з проблем меблевого виробництва.
Контакти

Тел./факс: +380 44 457 1683
 • Голубєв Євгеній Нікандрович — завідуючий НТЦВМ
 • Берестян Людмила Василівна — заступник завідуючого НТЦВМ