Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності за 2007-2015р.р., млн. грн.

  Обсяг реалізованої  промислової продукції за видами діяльності за 2007-2015р.р., млн.грн.

 

Вид діяльності 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Оброблення деревини
та виробництво
виробів з з деревини,
крім меблів
5796,4 6786,6 6357,3 7384,8 9512,1 8446,9 9305,7 12521 18280
Виробництво
 меблів
4842,0 4193,4 2610,7 4931,8 5041,9 4095,6 4136,3 7662,6 9005,6