Новини від: mebli

Обсяги пропозиції та продажу необробленної деревини на спеціалізованих ацукціонах

Обсяги пропозиції та продажу необробленної деревини на спеціалізованих ацукціонах

Баланс реалізації продукції за кодом 94 Меблі за 2006-2015 р.р., млн.дол.США.

Баланс реалізації продукції за кодом 94 Меблі за 2006-2015 р.р., млн.дол.США.

Баланс реалізації продукції за кодом 44 деревина і вироби з деревини за 2006-2015 р.р. млн.дол.США

Баланс реалізації продукції за кодом 44  деревина і вироби з деревини за 2006-2015 р.р. млн.дол.США

Імпорт продукції деревообробки та меблів за 2006-2015р.р., млн.дол. США

Імпорт  продукції деревообробки та меблів  за 2006-2015р.р., млн.дол. США

Продукція           2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
44 деревина та вироби
з деревини
257,2 363,0 530,6 271,8 324,1 374,5 349,3 397,2 281,3 137,3
94 меблі 260,0 355,7 607,7 294,7 374,3 484,4 550,1 454,4 323,7 157.5

 

Експорт продукції деревообробки та меблів за 2006-2015р.р., млн.дол. США

 Експорт продукції деревообробки та меблів  за 2006-2015р.р., млн.дол. США

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності за 2007-2015р.р., млн. грн.

  Обсяг реалізованої  промислової продукції за видами діяльності за 2007-2015р.р., млн.грн.

 

Вид діяльності 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Оброблення деревини
та виробництво
виробів з з деревини,
крім меблів
5796,4 6786,6 6357,3 7384,8 9512,1 8446,9 9305,7 12521 18280
Виробництво
 меблів
4842,0 4193,4 2610,7 4931,8 5041,9 4095,6 4136,3 7662,6 9005,6

 

Виробництво основних видів промислової продукції за 2011-2015р.р.

Виробництво основних видів промислової продукції за 2011-2015р.р.

Проблемы лесопромышленного комплекса Украины и пути их преодоления

29 апреля 2014 года в представительстве Всемирного банка в Киеве состоялся круглый стол, посвященный проблемам лесопромышленного комплекса Украины и путям их преодоления. Круглый стол был проведен в рамках программы «Правоприменение и управление в лесном секторе стран Восточного региона действия Европейского инструмента соседства и партнерства-2 (ФЛЕГ-2)"

Среди участников круглого стола были представители профильных государственных ведомств, народные депутаты, бизнесмены, ученые, эксперты, представители общественных организаций, СМИ.

Участникам круглого стола было представлено два доклада: «Анализ потенциала деревообрабатывающего сегмента лесного сектора Украины и выявление факторов, тормозящих его инновационный развитие» (Сергей Сагаль, президент ассоциации мебельных деревообрабатывающих предприятий и организаций Украины «Мебельдеревпром») и «Первоочередные меры по совершенствованию правил торговли круглым лесом на лесном рынке Украины» (Валерий Подкорытов, директор «ООО Ванеса»).

 

С вступительным словом в ходе круглого стола выступил национальный координатор программы ФЛЕГ-2, первый заместитель Председателя Госсельхозинспекции Юрий Марчук.

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ МЕБЛЕВОЇ ТА ДЕРЕВООБРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ.

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ МЕБЛЕВОЇ ТА ДЕРЕВООБРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ.

С.З. Сагаль кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, асоціація «Меблідеревпром», м. Київ

Проведено техніко-економічний аналіз потужностей з виробництва меблів та продукції з деревини в Україні. Розглянуто вплив експортно-імпортних операцій на стан внутрішнього ринку України. Запропоновані заходи щодо реалізації наявного потенціалу меблевої та деревообробної галузі.

          Потужності, меблі, вироби з деревини, експорт, імпорт, заходи, потенціал.

          При аналізі економічного зростання країн-лідерів світового ринку часто не береться до уваги те, що одним з головних чинників їх ринкової експансії є потужна лісодеревообробна промисловість. В даний час, за даними ООН, об'єм світової торгівлі лісопродукцією складає понад  1трл. $, і надалі прогнозується її стійке зростання. Найважливішими передумовами розвитку деревообробної галузі України є наявність власної сировини і потужних деревообробних підприємств. Отже для раціонального їх використання необхідний аналіз стану та разробка заходів по стимулюванню виробництва.

RSS-матеріал